រដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ អាស៊ីខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធ គម្រោង ស្តារផ្លូវដែក

ដោយ Zsombor Peter ខេមបូឌា ដេលី ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២៩​ សីហា ២០១៣

5

 

Advertisements