គម្រោងស្តារផ្លូវដែកផ្អាកដំណើរ ការដោយមិន កំណត់ពេល

ដោយ ផន បុប្ផា, ខេមបូឌាដេលី, ថ្ងៃទី០៤​ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៤

khmer11

Advertisements